Oferta, czym się zajmujemy

Przedmiotem naszej działalności jest pomoc prawna dla osób poszkodowanych w wypadkach w uzyskaniu odszkodowania z polisy OC (Odpowiedzialność Cywilna) sprawcy wypadku. Jeśli sprawca wypadku nie posiada ważnej polisy OC, przedmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do którego wystąpimy z roszczeniem odszkodowawczym. Pomagamy poszkodowanym od dnia wypadku aż do uzyskania odszkodowania od TU ubezpieczającego sprawce wypadku, prowadząc w jego imieniu negocjacje z TU oraz jeśli zajdzie taka potrzeba przed sądem. Prowadzimy sprawy na terenie całej Europy, mamy swoje oddziały w takich krajach jak Rumunia, Węgry, Czechy i Słowacja.  Jeśli miałeś wypadek za granicą skontaktuj się z nami i uzyskaj naszą pomoc. Od 2018 roku mamy również swój oddział we Włoszech. Pomagamy wszystkim osobom, które miały wypadek komunikacyjny na terenie Włoch. 

Wypadek komunikacyjny obrażenia ciała

Jeśli miałeś wypadek to w jak najszybszym czasie zgłoś się na pogotowie i uzyskaj zaświadczenie lekarskie o stanie Twojego zdrowia. Skontaktuj się z nami i dowiedz się co zrobić abyś mógł odzyskać najwyższe odszkodowanie za doznany uszczerbek, ból i cierpienie. Decyzje o wysokości świadczeń przyznawanych przez ubezpieczycieli w związku z utratą zdrowia i życia w praktyce wynikają z uznania ubezpieczycieli i nawet w bardzo podobnych przypadkach kwoty mogą się znacznie różnić w zależności od tego, który z ubezpieczycieli odpowiada za sprawcę, a nawet, który z jego oddziałów likwiduje szkodę.W praktyce osoba poszkodowana w wypadku nie ma żadnych mierników, na podstawie których mogłaby upewnić się, czy wypłacone jej zadośćuczynienie nie jest zaniżone. Jeżeli w danej sprawie odbyła się komisja lekarska, zakład ubezpieczeń na nasze żądanie powinien wydać nam orzeczenie lekarskie ze wskazaniem sumy procentowego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku wypadku. Można w nim sprawdzić, czy orzecznik uwzględnił wszystkie zgłoszone przez nas urazy i dolegliwości. Obserwacja postępowania ubezpieczycieli pozwala na ustalenie, że wypłacane kwoty zadośćuczynienia wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych, za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. W przypadku poważnych urazów, które skutkują trwałą niepełnosprawnością przyznawane kwoty są coraz wyższe i sięgają setek tysięcy złotych, ale wciąż daleko nam do standardów krajów wysoko rozwiniętych. Dlatego tak ważne jest zlecenie pomocy w dochodzeniu odszkodowania profesjonalnej firmie która z uwagi na doświadczenie będzie walczyć o kwotę adekwatną do poniesionej szkody osobowej.

Odzyskamy dla Ciebie:

 • renta i zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym i pieniężnym, mającym złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego;
 • zaliczka na poczet kosztów leczenia;
 • zaliczka na poczet kosztów leczenia;
 • zwrot udokumentowanych kosztów leczenia, dojazdów, przejazdów na wizyty kontrolne, zabiegi rehabilitacyjne, dojazdy najbliższej rodziny celem odwiedzin, koszty specjalnych diet, odżywek leczniczych, koszty zakupu środków opatrunkowych, ortopedycznych, sprzętu ortopedycznego, odpłatnych wizyt lekarskich, koszty pobytu w sanatorium,
 • zwrot kosztów opieki drugiej osoby - jeśli ta była konieczna;
 • zwrot kosztów koniecznej zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • zwrot utraconych korzyści w związku z przebywaniem w szpitalu, na zwolnieniu lekarskim poszkodowanego lub osób nim się opiekujących;

Śmierć osoby bliskiej w wypadku

Skontaktuj się z nami i umów na spotkanie z naszym doradcą. Całą procedurę przygotowania niezbędnych dokumentów przeprowadzimy bardzo profesjonalnie i w sposób taki aby jak najmniej narazić Państwa na ponowne przeżywanie wypadku. Na mocy obecnie obowiązującego prawa, osoba bliska zmarłego może domagać się:

 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu,
 • renty alimentacyjnej,
 • odszkodowania w postaci jednorazowej wypłaty przy znaczącym pogorszeniu sytuacji życiowej,
 • zadośćuczynienia w postaci jednorazowej wypłaty w przypadku śmierci osoby bliskiej

Samochód uszkodzony po wypadku

Po wypadku bez zbędnej zwłoki skontaktuj się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym sprawcy i zgłoś szkodę. Zaraz po zgłoszeniu szkody zadzwoń do nas i dowiedz się co zrobić, aby TU nie zaniżyło odszkodowania na naprawę Twojego samochodu. Wyślij do nas otrzymany od TU kosztorys naprawy a my za darmo zweryfikujemy go i poinformujemy Cię o ile jeszcze możemy zawalczyć w Twoim imieniu. Bez zbędnych formalności i zupełnie za darmo przygotujemy właściwą wycenę.

Wiemy, że kwoty odszkodowań wypłacane poszkodowanym na naprawę samochodu z tytułu OC sprawcy wypadku są zawsze zaniżane co najmniej o 30-40% a zdarzają się takie, które są zaniżone nawet o 75%. Jeśli miałeś wypadek nie ze swojej winy i nawet udało Ci się naprawić samochód za otrzymane pieniądze od TU sprawcy, sprawdź czy nie należy Ci się reszta odszkodowania. Wyślij do nas decyzję o wypłacie odszkodowania z kosztorysem naprawy, który otrzymałeś wraz z tą decyzją od Towarzystwa Ubezpieczeń sprawcy i pozwól nam zweryfikować za darmo jego poprawność. TO NIC CIE NIE KOSZTUJE! Pozwól nam wywalczyć dla Ciebie należne pieniądze. Na czas likwidacji szkody oferujemy darmowy samochód zastępczy tej samej klasy jaki posiadasz. 
 

Utrata wartości rynkowej pojazdu po wypadku

Jeśli miałeś wypadek nie ze swojej winy i naprawiłeś swój samochód w ASO to mimo wszystko stracił on na swojej wartości, gdyż przy sprzedaży musisz poinformować nabywcę, iż jest to samochód powypadkowy. Cena sprzedaży spadnie. Jest to tak zwana UWRP - Utrata Wartości Rynkowej Pojazdu po wypadku. Jeśli Twój samochód nie jest starszy niż 5 lat i była to pierwsza szkoda na pojeździe to prawdopodobnie należy Ci się odszkodowanie z tytułu UWRP

Potknięcie i poślizgnięcie

Osoba, która uległa wypadkowi w wyniku potknięcia się lub poślizgnięcia, może starać się o dochodzenie roszczeń z dobrowolnej polisy OC działalności. Umowa ubezpieczenia dobrowolnego OC jest zawierana przede wszystkim w ramach działalności przedsiębiorstw. Konieczność zawierania tego typu umów wiąże się z ryzykiem, jakie ponoszą przedsiębiorcy w związku z prowadzoną działalnością. Właściciele przedsiębiorstw, chcąc zabezpieczyć się od ewentualnej odpowiedzialności cywilnej, muszą postarać się o ubezpieczenie odpowiedzialności deliktowej, tzn. od odpowiedzialności za czyny niedozwolone. Czynem niedozwolonym jest działanie lub zaniechanie człowieka sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, wywołujące szkodę. Podmiot odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, zgodnie z treścią art. 415 k.c., zobowiązany jest do jej naprawienia.

Szybki kontakt

www.odszkodowaniepomoc.pl 

odszkodowaniepomoc.pl

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w odzyskaniu należnego odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach. Dochodzimy najwyższych odszkodowań powypadkowych z polisy OC sprawcy wypadku do 20 lat wstecz. Wysoka skuteczność, minimum formalności.

Szkody osobowe i rzeczowe

Odszkodowanie Wrocław, odszkodowania powypadkowe, odszkodowania Wrocław, odszkodowanie z polisy OC sprawcy, darmowy samochód zastępczy, zaniżone odszkodowanie, pomoc prawna po wypadku, odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, zwrot kosztów leczenia

+48 797 604 000